Health Intelligence

Gebruik data als nieuwe dimensie voor observatie en preventie, om eventuele behandeling van zorgbehoevende perfect aan te laten sluiten.

Health Intelligence

Het is een oud gezegde waarvan de betekenis eigenlijk geen verdere uitleg benodigd, door inzicht te krijgen in de bestaande omgeving kunnen we problemen in de toekomst voorkomen. Enerzijds heeft dat te maken met kennis en ervaring, anderzijds met inzichten. In de zorg zijn e-health en health intelligence twee ontwikkelingen waarmee deze inzichten kunnen worden verkregen. Inzicht krijgen we door bijvoorbeeld te observeren, deze observaties te registreren en de data die de interpretaties opleveren te interpreteren.

Data komt door de vergaande digitalisering steeds makkelijker beschikbaar. Het wordt mogelijk om (onrust)observatie en incidentenevaluatie te analyseren waarmee behandelplannen verder geoptimaliseerd kunnen worden. Kwaliteit van leven van de zorgbehoevende, maar ook de veiligheid van zorgverlener en behoevende, worden met de digitale transformatie van de zorg verhoogd. Tevens kan data inzicht geven in de verhouding tussen zorgindicatie en de daadwerkelijk verleende zorg.

Meer weten over Health Intelligence en het digitaliseren van je werkprocessen?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then