Toegang en Veiligheid

Detecteer, registreer en acteer direct met de inzet van slimme camera’s en sensoren, verhoog zo de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Toegang en Veiligheid

Als zorgorganisatie wil je de zorgbehoevenden die gebruik maken van jouw zorgverlening beschermen, maar ook de beste kwaliteit van zorg leveren. Dat geldt ook voor jouw zorgmedewerkers.

Automatische registratie van bijvoorbeeld incidenten geeft inzicht in mogelijke risico’s en knelpunten in een zorgorganisatie waarmee preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om zowel medewerker als cliënt veiligheid te waarborgen. Leg direct contact met de zorgbehoevende of zorgverlener met spreekluister- of videoverbinding, krijg inzicht in de situatie en acteer snel. Verhoog zo de veiligheid en voorkom onnodig handelen met behulp van zorginnovatie.

Open deuren automatisch voor de dienstdoende zorgverlener, integreer intercomfunctionaliteit en slimme sloten waarmee portiers functionaliteit bieden, maar ook snelle toegang in geval van nood. Koppel je brandmeldinstallatie conform NEN2575 ten behoeve van stille of luide alarmering.

Benieuwd hoe jij de toegang en veiligheid van jouw zorgorganisatie kunt optimaliseren?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then